Pravidlá a bezpečnosť na bicykli

Aj keď budete dodržiavať všetky dopravné predpisy, vždy existuje riziko kolízie.

Pravidlá nájmu

K uzatvoreniu zmluvy je oprávnená len osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony. Nájomca uhradí sumu za prenájom podľa platného cenníka pred prevzatím elektrobicykla. Pri podpise zmluvy o prenájme elektrobicykla - potrebné 2 doklady totožnosti s fotografiou.

Ochráňte sa

Správne nasadené prilby poskytujú ochranu pred ohrozujúcim poranením hlavy. Cyklisti mladší ako 18 rokov musia mať podľa zákona počas jazdy na verejnej komunikácii cyklistickú prilbu. Noste prilbu podľa pokynov výrobcu.

Buďte viditeľní a varujte

Pripravte sa na zastavenie vozidiel čakajúcich na stopkách, na príjazdových cestách alebo na parkovacích miestach. Pripravte sa na vyhýbanie sa vozidlám, ktoré práve prešli okolo Vás a môžu odbočiť doprava. Pred odbočením alebo zmenou jazdného pruhu používajte signály ruky, aby ste varovali premávku v okolí.

Stav a účel

Základné pravidlá, otázky a odpovede pri prenájme bicyklov, ebicyklov

1. Používanie a starostlivosť o vybavenie

2. Bezpečnosť Klienta a ďalších osôb

3. Neskoré vrátenie bude účtované

4. Kompetentní používať zariadenie

5. Klient nebude meniť ani upravovať Vybavenie

6. Zodpovedá za prípadné škody

7. V prípade poškodenia

8. V prípade straty

9. Strata príjmu